Paint by numbers   Język polski

English

Português

Your language
Start
PDF/ebook
Forum
About gameLO


Login:
Password:


Reset password

New account


Regulamin serwisu gameLOPostanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) zawiera ogólne warunki przyznawania dostępu i korzystania z gameLO (gameLO).
 2. Każda osoba korzystająca z Serwisu (Użytkownik) akceptuje warunki Regulaminu.

Rejestracja użytkowników
 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w formularzu pola obowiązkowe. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz poprawienia ich – TWÓJ PROFIL.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z gameLO oraz w celach statystycznych i marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest M. Kurasiński, 03-140 Warszawa Odkryta 46C m 37
 3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez autorów gameLO danych Użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez:
  • wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na adres poczty elektronicznej użytkownika,
  • dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do listów przychodzących z serwisu gameLO
  • wyświetlania na stronach serwisu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązuje się, do tego, że podane przez niego dane:
  • są zgodne z prawdą,
  • nie naruszają praw osób trzecich,
  • nie naruszają obowiązującego prawa i norm obyczajowych,
  • nie są obraźliwe oraz nie zawierają gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich.

Zasady korzystania z gameLO
 1. Korzystanie z gameLO jest nieodpłatne, a jego warunkiem jest założenie konta przez Użytkownika (Konto)
 2. Konto użytkownika może zostać skasowane w przypadku gdy:
  • użytkownik swoim zachowaniem narusza prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje.
  • wykorzystuje gameLO w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem
  • reklamuje inne serwisy.

Publikowanie treści na forum gameLO
 1. Zabrania się umieszczania, rozpowszechniania i propagowania
  • treści erotycznych i dla osób poniżej 18 roku życia.
  • treści niezgodnych z prawem obowiązującym na terytorium RP oraz treści obraźliwych i niekulturalnych.
  • treści takich jak odnośniki oraz sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów, muzyki, filmów i innych produktów objętych prawem autorskim.
  • informacji o rozwiazanych poziomach gry gameLO.
  • ofert handlowych lub usługowych.
  • informacji o innych serwisach WWW.
  Za rozpowszechnianie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć także zamieszczanie odnośników (linków) do stron o takich treściach umieszczonych w innych serwisach.
 2. Administrator Serwisu ma prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku.

Odpowiedzialność
 1. Autorzy gameLO dołożyli wszelkich starań, by zapewnić poprawne działanie serwisu.
 2. Korzystanie z serwisu możliwe jest tylko poprze przeglądarkę Internet Exlorer 6.0
 3. Autorzy gameLO nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne występujące na komputerze Użytkownika (np za problemy wynikające ze stosowania firewalli, proxy serwerów, programów antywirusowych i innych programów).
 4. Autorzy gameLO zastrzegają sobie prawo do okresowego zawieszenia działania serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 5. Wszelki próby włamania do ganeLO oraz korzystania z niego w sposób niezgodny z Regulaminem mogą pociągnąć za sobą skasowanie Konta oraz wszczęcie odpowiednich kroków prawnych.
 6. Autorzy gameLO nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z gameLO przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Autorzy gameLO nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami.
 8. Autorzy gameLO nie ponoszą odpowiedzialności za utratę Login lub Hasła przez Użytkownika.
 9. Autorzy gameLO nie ponoszą odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy wykorzystują swoje Konta. Całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 10. Wszelkie materiały i oprogramowanie prezentowane na stronach gameLO chronione są prawem autorskim. Schemat strony oraz kolejne poziomy gry w Serwisie podlegają ochronie prawnej - zabronione jest kopiowanie ich w jakiejkolwiek formie.
Polityka dotyczy plików "cookies" w serwisie gameLO
 1. Pliki "cookies" to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
 2. Serwis gameLO.net używa dwa rodzaje plików "cookies"– "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. W stały pliku "cookies" przechowywane są informacje o języku wybranym przez użytkownika i informacje pozwalające na zapamiętywanie zalogowanego użytkownika.
 3. Pliki "cookies" nie zawierają danych osobowych.
 4. Usuwanie plików "cookies". Każda przeglądarka internetowa umożliwia usuwanie plików „cookies” – użytkownik może w każdej chwili sprawdzić plik lub je usunąć.
 5. Pliki „cookies” używane są również przez dostawców zewnętrznych, których usługi wykorzystywane są na stronie gameLO.net (takich jak Google Analytics, czy Google DoubleClick) i inne firmy zewnętrzne. Jeśli użytkownicy serwisu gameLO.net chcą zapobiegać wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, to zachęcamy do używania z „Dodateku do przeglądarki blokującego Google Analytics”:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez autorów gameLO w dowolnym czasie poprzez zamieszczanie zmian na stronie internetowej.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Terms of Use © 2005..2016 by gameLO
Kancelaria LEX Obsługa prawna Fabryka Prześcieradeł Logiczne obrazki Crucipixel Griddlers Nonograms Japanese Puzzels Logic Art