You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+0

2020년 12월 12일 토요일 오전 10:14

1626 - Stanęłam na tym obrazku. Bardzo długo już się z nim męczę. Błagam o podpowiedź!

monia303 님이 마지막으로 수정, 2020년 12월 12일 토요일 오전 10:15

게시하려면 로그인해야합니다.

답변

+0

2020년 12월 12일 토요일 오후 2:13

Obrazek jest rzeczywiście trudny. Przedstawia samolot, może ktoś go sobie zapisał i będzie w stanie pomóc.

POP Forums - ©2021, POP World Media, LLC