You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+2로딩 중

2020년 8월 12일 수요일 오후 7:04

Proszę o podpowiedź

bogusiania - 2020년 8월 12일 수요일 오후 9:22

Proszę bardzo. Rząd górny - zaczyna się od 11 ; rząd dolny - od 10.

Kolumna lewa - od 6, 13 ; kolumna prawa - od 5.

Miłego rozwiązywania :)


kozlesz - 2020년 8월 13일 목요일 오후 4:23

dzięki


게시하려면 로그인해야합니다.

답변

+0

2020년 8월 12일 수요일 오후 7:49
ebr의 아바타

Nie zapisałam obrazka ale jest to kaktus - może coś pomogłam :)

POP Forums - ©2021, POP World Media, LLC