You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+3로딩 중

2021년 10월 12일 화요일 오전 7:46

Poproszę o pomoc, strasznie się męczę z tym obrazkiem. Z którejkolwiek zaczynam strony, wcześniej czy później pojawia się sprzeczność i zaczynam od początku. Wrrrr :(

게시하려면 로그인해야합니다.

답변

+3로딩 중

2021년 10월 12일 화요일 오후 6:02
mariagrzes의 아바타

wg 20

wd 12, 20

k 36

kp 9, 11, 14, 33

florentynka - 2021년 10월 12일 화요일 오후 7:22

Bardzo dziękuję ***


POP Forums - ©2023, POP World Media, LLC