You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+2Se încarcă

sâmbătă, 23 septembrie 2023 16:14

Utknęłam, będę wdzięczna za jakąkolwiek podpowiedź, przynajmniej dolny wiersz

Trebuie să fiți autentificat pentru a posta

Răspunsuri

+1Se încarcă

luni, 25 septembrie 2023 18:50
Avatarul lui mariagrzes

rysunek przedstawia smoka zwróconego głową w lewą stronę, z otwartym pyskiem. W lewej dolnej części jest łapa. Po prawej stronie zakręcony ogon smoka.

wiersz górny - 21

dolny - 12, 22, 34, 37, 43

kol. lewa - 19

prawa - 15, 18

Powodzenia

summa - marți, 26 septembrie 2023 08:23

Dzięki, bardzo pomogło


POP Forums - ©2024, POP World Media, LLC