You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Niniejszy regulamin (Regulamin) zawiera ogólne warunki przyznawania dostępu i korzystania z gameLO (gameLO).
Każda osoba korzystająca z Serwisu (Użytkownik) akceptuje warunki Regulaminu.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w formularzu pola obowiązkowe.
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
Administratorem danych osobowych jest M. Kurasiński, 03-140 Warszawa Odkryta 46C m 37, gameLO@gameLO.net
Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 RODO w celach marketingowych i komercyjnych, w szczególności dane mogą być używane do:

 • wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na adres poczty elektronicznej użytkownika
 • dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do listów przychodzących z serwisu gameLO
 • wyświetlania na stronach serwisu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika

Administrator danych osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin.
Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmy Google z siedzibą w Mountain View, USA, AdinPlay BV z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, w celu marketingowym. Reklamodawcom nie jest udostępniany adres email, ani inne informacje z profilu użytkownika użytkowniku. Reklamodawcy mogą jedynie umieszczać reklamy na stronie gameLO.net.
Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest zgoda użytkownika. Dodatkowym odbiorcą danych jest Google Analytics.
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane dla czasu usunięcia przez Użytkownika swojego Konta.
Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych.

Korzystanie z gameLO jest nieodpłatne, a jego warunkiem jest założenie konta przez Użytkownika (Konto)
Konto użytkownika może zostać skasowane w przypadku gdy:

 • użytkownik swoim zachowaniem narusza prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje
 • wykorzystuje gameLO w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem
 • reklamuje inne serwisy

Zabrania się umieszczania, rozpowszechniania i propagowania

 • treści erotycznych i dla osób poniżej 18 roku życia.
 • treści niezgodnych z prawem obowiązującym na terytorium RP oraz treści obraźliwych i niekulturalnych
 • treści takich jak odnośniki oraz sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów, muzyki, filmów i innych produktów objętych prawem autorskim
 • informacji o rozwiazanych poziomach gry gameLO
 • ofert handlowych lub usługowych
 • informacji o innych serwisach WWW

Za rozpowszechnianie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć także zamieszczanie odnośników (linków) do stron o takich treściach umieszczonych w innych serwisach.
Administrator Serwisu ma prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku.

Autorzy gameLO dołożyli wszelkich starań, by zapewnić poprawne działanie serwisu.
Autorzy gameLO nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne występujące na komputerze Użytkownika (np za problemy wynikające ze stosowania firewalli, proxy serwerów, programów antywirusowych i innych programów).
Autorzy gameLO zastrzegają sobie prawo do okresowego zawieszenia działania serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
Wszelki próby włamania do ganeLO oraz korzystania z niego w sposób niezgodny z Regulaminem mogą pociągnąć za sobą skasowanie Konta oraz wszczęcie odpowiednich kroków prawnych.
Autorzy gameLO nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z gameLO przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Autorzy gameLO nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami.
Autorzy gameLO nie ponoszą odpowiedzialności za utratę Login lub Hasła przez Użytkownika.
Autorzy gameLO nie ponoszą odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy wykorzystują swoje Konta. Całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
Wszelkie materiały i oprogramowanie prezentowane na stronach gameLO chronione są prawem autorskim. Schemat strony oraz kolejne poziomy gry w Serwisie podlegają ochronie prawnej - zabronione jest kopiowanie ich w jakiejkolwiek formie.

Pliki "cookies" to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
Serwis gameLO.net używa dwa rodzaje plików "cookies"– "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. W stały pliku "cookies" przechowywane są informacje o języku wybranym przez użytkownika i informacje pozwalające na zapamiętywanie zalogowanego użytkownika.
Pliki "cookies" nie zawierają danych osobowych.
Usuwanie plików "cookies". Każda przeglądarka internetowa umożliwia usuwanie plików „cookies” – użytkownik może w każdej chwili sprawdzić plik lub je usunąć.
Pliki „cookies” używane są również przez dostawców zewnętrznych, których usługi wykorzystywane są na stronie gameLO.net (takich jak Google Analytics, czy Google DoubleClick) i inne firmy zewnętrzne. Jeśli użytkownicy serwisu gameLO.net chcą zapobiegać wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, to zachęcamy do używania z „Dodateku do przeglądarki blokującego Google Analytics”: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl

Niniejszy regulamin może być zmieniany przez autorów gameLO w dowolnym czasie poprzez zamieszczanie zmian na stronie internetowej.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.