You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+1Načítava

utorok, 24. novembra 2020 8:25

może ktoś pomoże ??

florentynka - utorok, 24. novembra 2020 19:16

w g 8

w d 9, 16, 28, 32

kol l 9

kol pr 9

powodzenia :)


Ak chcete uverejňovať príspevky, musíte byť prihlásení

odpovede

POP Forums - ©2021, POP World Media, LLC