You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+3Načítava

piatok, 10. júna 2022 7:37

Help czyli pomóżcie rodacy!

ebr - piatok, 10. júna 2022 18:27

WG:17

WD: 13, 19

KL:5

KP:13

chyba nic nie pomyliłam o inne wiersze pytaj ;)


florentynka - piatok, 10. júna 2022 18:28

w g 17w d 13, 19k l 5k p 13powodzenia :)


Ak chcete uverejňovať príspevky, musíte byť prihlásení

odpovede

+3Načítava

piatok, 10. júna 2022 20:34

wielkie dzięki

POP Forums - ©2024, POP World Media, LLC