You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+2nalaganje

sobota, 16. maj 2020 09:59

Proszę o pomoc, utknęłam :)

m_m1 - petek, 01. januar 2021 22:26

pierwszy wiersz (top): 22,24

10r: 5,12,16,19,21, 24,26,31

ostatni wiersz (down): 16

1k: 21

16k: 3,9, 13,27, 30, 35

ostatnia kolumna (last column): 16, 18, 22


Za objavo morate biti prijavljeni

Odgovori

POP Forums - ©2021, POP World Media, LLC