You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+0

9 червня 2020 р. 16:18

ktoś, coś :)

Вам потрібно залогінитись аби відповісти

відповіді

+0

10 червня 2020 р. 14:10

wiersz górny pole 24 (od lewej)

wiersz dolny 8

kolumna lewa 18 (licząc od góry)

kolumna prawa 8

POP Forums - ©2020, POP World Media, LLC