You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+4načítání

sobota 16. května 2020 9:59

Proszę o pomoc, utknęłam :)

m_m1 - pátek 1. ledna 2021 22:26

pierwszy wiersz (top): 22,24

10r: 5,12,16,19,21, 24,26,31

ostatni wiersz (down): 16

1k: 21

16k: 3,9, 13,27, 30, 35

ostatnia kolumna (last column): 16, 18, 22


Musíte být přihlášeni, abyste mohli psát

Odpovědi

+2načítání

středa 9. února 2022 12:55

Mała poprawka co do kolumny 16:

16k: 3, 9, 13,27, 31, 35

Dodatkowo podam:

Wiersz 16: 3, 5, 7, 12, 15, 20, 24, 28, 30, 35

POP Forums - ©2022, POP World Media, LLC