You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+4로딩 중

2020년 5월 16일 토요일 오전 9:59

Proszę o pomoc, utknęłam :)

m_m1 - 2021년 1월 1일 금요일 오후 10:26

pierwszy wiersz (top): 22,24

10r: 5,12,16,19,21, 24,26,31

ostatni wiersz (down): 16

1k: 21

16k: 3,9, 13,27, 30, 35

ostatnia kolumna (last column): 16, 18, 22


게시하려면 로그인해야합니다.

답변

+2로딩 중

2022년 2월 9일 수요일 오후 12:55

Mała poprawka co do kolumny 16:

16k: 3, 9, 13,27, 31, 35

Dodatkowo podam:

Wiersz 16: 3, 5, 7, 12, 15, 20, 24, 28, 30, 35

POP Forums - ©2022, POP World Media, LLC