You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Sonntag, 9. August 2020 09:12

English below

Zmiany w nowej wersji:

  • - dodanie szczegółowych informacji na temat rozwiązanych poziomów. Częściowo odpowiada do na pomysły: Rozwiązane obrazki i Archiwum gier w obrazkach
  • - naprawione linkowanie do Forum
  • - strony Najlepsi gracze i Punkty dostępne bez logowania
  • - usunięto kilka drobnych błędów
  • - kilka nowych wersji językowych

---------------------- ENG ------------------------------

Changes in the new version:
- adding detailed information on solved levels. Partially replies to ideas: Solved pictures and Picture Games Archive
- Forum linking fixed
- pages Top Players and Points available without logging in
- fixed some minor bugs
- several new language versions

zuletzt bearbeitet von gameLO, Sonntag, 9. August 2020 09:13
+2wird geladen

Sie müssen eingeloggt sein um zu posten

POP Forums - ©2021, POP World Media, LLC