You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+2Loading

Wednesday, August 12, 2020 7:04 PM

Proszę o podpowiedź

bogusiania - Wednesday, August 12, 2020 9:22 PM

Proszę bardzo. Rząd górny - zaczyna się od 11 ; rząd dolny - od 10.

Kolumna lewa - od 6, 13 ; kolumna prawa - od 5.

Miłego rozwiązywania :)


kozlesz - Thursday, August 13, 2020 4:23 PM

dzięki


You must be logged in to post

Answers

+0

Wednesday, August 12, 2020 7:49 PM
ebr's avatar

Nie zapisałam obrazka ale jest to kaktus - może coś pomogłam :)

POP Forums - ©2021, POP World Media, LLC