You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+2Loading

Saturday, September 23, 2023 4:14 PM

Utknęłam, będę wdzięczna za jakąkolwiek podpowiedź, przynajmniej dolny wiersz

You must be logged in to post

Answers

+1Loading

Monday, September 25, 2023 6:50 PM
mariagrzes's avatar

rysunek przedstawia smoka zwróconego głową w lewą stronę, z otwartym pyskiem. W lewej dolnej części jest łapa. Po prawej stronie zakręcony ogon smoka.

wiersz górny - 21

dolny - 12, 22, 34, 37, 43

kol. lewa - 19

prawa - 15, 18

Powodzenia

summa - Tuesday, September 26, 2023 8:23 AM

Dzięki, bardzo pomogło


POP Forums - ©2024, POP World Media, LLC