You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Sunday, January 22, 2023 7:04 PM

No i obrazek nie odpalił. T.

+1Loading
Sunday, January 22, 2023 7:05 PM

Potwierdzam brak, hi hi

+1Loading
Sunday, January 22, 2023 8:19 PM

Chyba możemy uznać, że Admin wyjechał na ferie i mamy wolne...tylko do kiedy?

+1Loading
Sunday, January 22, 2023 8:21 PM

Ale obietnica to obietnica. Tak się nie robi.

I żeby nawet słowa wyjaśnienia...

+1Loading
Sunday, January 22, 2023 9:11 PM

Mea culpa. Pomyliłem daty.

Obrazek będzie jutro.

+2Loading
Sunday, January 22, 2023 9:23 PM

Admin - spoko. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.

+2Loading

You must be logged in to post

POP Forums - ©2024, POP World Media, LLC