You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Sunday, May 24, 2020 9:16 PM

Według mnie szkoda, że zostały zlikwidowane komentarze pojawiające się po rozwiązaniu obrazka. Było tam objaśnienie autora co dany obrazek przedstawia (teraz tego nie widzę - a czasem trudno rozpoznać co autor miał na myśli) oraz komentarze innych osób co do poziomu trudności itp.

Żal też, że przepadło stare forum z podpowiedziami do obrazków - niektóre są naprawdę trudne do rozwiązania z użyciem tylko i wyłącznie logiki (a jak nazwa mówi, logika powinna do tego wystarczyć)

+0
Sunday, May 24, 2020 9:35 PM

Nazwy rysunków i komentarze graczy przywrócę - muszę trochę jeszcze nad tym popracować.

Starego forum rzeczywiście żal - nie mogłem go przenieść z powodów technologicznych.

Co do podpowiadania, to właśnie kończę pracę nad modułem podpowiadania, mam nadzieję że zastąpi on tęsknotę po starym forum :)

+0
Monday, May 25, 2020 12:56 PM

To dobrze! Brakowało tego.

+0

You must be logged in to post

POP Forums - ©2020, POP World Media, LLC