You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ponowne rozwiązywanie obrazka

+0

Sunday, May 3, 2020 9:00 AM
gameLO's avatar

Wielu ludzi zakłada dodatkowe konta, aby ponownie rozwiązywać obrazki.

Zmiana polega na ma możliwość rozważania ponownie (wielokrotnie) jednego obrazka.

You must be logged in to post

Answers

+0

Sunday, May 3, 2020 9:25 AM
anitha1's avatar

Rozumiem,że wtedy nie jest to punktowane.

gameLO - Sunday, May 3, 2020 9:28 AM

Dobre pytanie. Punktacja ogólnie musi ulec zmianie, zgodnie z wątkiem: Punktacja-ranking


POP Forums - ©2022, POP World Media, LLC