You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Monday, May 31, 2021 7:23 PM

Po raz czwarty z rzędu w zakładce "najlepsi gracze" przypisany mi został login "tańczący". Doszłam do tego drogą dedukcji. Z wpisów wynika, że pozostali gracze poza mną widzą mój właściwy login. Bardzo proszę o sprawdzenie i naprawienie tego " dziwnego" błędu.

+3Loading
Monday, May 31, 2021 9:11 PM

Sprawdzę w czym problem.

+3Loading
Wednesday, June 2, 2021 9:55 PM

Czy sprawdził Pan?. Pytam, ponieważ problem dalej jest aktualny.

+1Loading

You must be logged in to post

POP Forums - ©2021, POP World Media, LLC