You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Sunday, June 7, 2020 10:19 AM

English below

Zmiany w nowej wersji:

  1. - Można zaznaczać odznaczać liczby podczas grania, zgodnie z prośbą: Link
  2. - Monety: Dodatkowe monety za avatar na forum i polecenie na blogu: Coins
  3. - Monety: Można zdobywać monety za oglądanie reklam. Reklamy są testowe (cały czas wyświetla się jedna, krótka reklama), ale daje to możliwość szybkiego dobycia monet. Coins
  4. - Poprawione kilka błędów

---------------------- ENG ------------------------------

  1. - You can mark unchecked numbers when playing, as requested: Link
  2. - Coins: Extra coins for forum avatar and blog recomendation: Coins
  3. - Coins: You can earn coins for watching ads. The ads are test (one short advertisement is displayed all the time), but it gives you the opportunity to quickly draw coins. Coins
  4. - Several bugs fixed

+3Loading
Sunday, June 7, 2020 9:38 PM

gameLO said:

Zmiany w nowej wersji:

  1. - Można zaznaczać odznaczać liczby podczas grania, zgodnie z prośbą: Link

Ogromne dzięki :)

To znacznie usprawni pracę z "jedynkami"

+5Loading
Monday, June 8, 2020 12:24 AM

Czy można wprowadzić funkcję - podaruj monety ? Chętnie się podzielę z potrzebującymi :)

+2Loading
Monday, June 8, 2020 11:28 AM

Nie ma takiej możliwości.

Do przemyślenia.

Proszę wpisać na listę pomysłów - jeśli pomysł zbierze dużo głosów, to pomyślimy nad jego realizacją.

+2Loading

You must be logged in to post

POP Forums - ©2020, POP World Media, LLC