You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Sunday, June 21, 2020 12:07 PM

English below

Zmiany w nowej wersji:

  1. – Usunięty błąd ze stronicowaniem na forum
  2. – Zmieniony mechanizm, wysyłki email informujących o nowych obrazkach
  3. – Nowa funkcja, KONGRATKI: System wysyła gratulacje do osoby, która pierwsza rozwiąże obrazek logiczny.
  4. – Poprawienie wydajności kilku mechanizmów działających w tle.

---------------------- ENG ------------------------------

  1. - Fixed paging error in the forum
  2. - Changed mechanism, sending emails information about new nonograms
  3. - New function, CONGRATS: The system sends congratulations to the person who will solve the nonogram first.
  4. - Improved performance of several background mechanisms.

+1Loading

You must be logged in to post

POP Forums - ©2020, POP World Media, LLC