You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Sunday, August 30, 2020 9:14 AM

English below

Zmiany w nowej wersji:
- na stronie Moje Wyniki/Więcej dodano listę komentarzy innych graczy
- naprawiony mechanizm zapamiętywania użytkownika – system będzie rzadziej wymuszał logowania
- drobne zmiany w mechanizmie przywracania hasła

---------------------- ENG ------------------------------

- on the My Results / More page, a list of comments from other players has been added
- user remembering mechanism fixed - the system will force logins less frequently
- minor changes to the password recovery mechanism

+2Loading

You must be logged in to post

POP Forums - ©2021, POP World Media, LLC