You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+3Loading

Wednesday, June 9, 2021 10:01 PM

Czy nie byłaby przydatna opcja przypominania o niezapisanym statusie gry przy zamykaniu. Tak jak to jest w programach Word Excel itp.

Mi osobiście zdarzyło się kilka razy zamknąć niezakończony obrazek bez zapisywania.

You must be logged in to post

Answers

POP Forums - ©2022, POP World Media, LLC