You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+5Carregando

terça-feira, 11 de maio de 2021 18:47

Uważam, że jest to najmniej logiczny obrazek. Rozwiązanie polega na domyśle (trafnym) że rysunek jest symetryczny.

Dlatego nie proszony podpowiadam: K21 : 1,8,12,15,18,35,39

W11: 5, 11, 18, 23, 26, 36

Mam nadzieję że nie pomyliłem.

bogusiania - terça-feira, 11 de maio de 2021 19:35

Gratuluję powrotu do gry i serdecznie pozdrawiam :)


Você deve estar logado para postar

Respostas

POP Forums - ©2021, POP World Media, LLC