You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+2Carregando

terça-feira, 11 de outubro de 2022 17:30
Avatar de mariolam17

Rozwiązuję to już trzeci dzień, nie widzę końca. Bardzo proszę o pomoc. Może np. górny wiersz i skrajną prawą kolumnę?

Você deve estar logado para postar

Respostas

+2Carregando

terça-feira, 11 de outubro de 2022 17:58

Proszę bardzo.

WG: 20; WD: 30, 32, 44; KL: 9, 16; KP: 11, 15, 18, 24, 26, 37, 39.

Powodzenia.

+1Carregando

terça-feira, 11 de outubro de 2022 18:01
Avatar de mariagrzes

wg 20

wd 30, 32, 44

kl 9, 16

kp 11, 15, 18, 24, 26, 37, 39

Mam nadzieję, że to pomoże. Jeśli nie, to pisz. Powodzenia

POP Forums - ©2023, POP World Media, LLC