You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


9 августа 2020 г. 9:12

English below

Zmiany w nowej wersji:

  • - dodanie szczegółowych informacji na temat rozwiązanych poziomów. Częściowo odpowiada do na pomysły: Rozwiązane obrazki i Archiwum gier w obrazkach
  • - naprawione linkowanie do Forum
  • - strony Najlepsi gracze i Punkty dostępne bez logowania
  • - usunięto kilka drobnych błędów
  • - kilka nowych wersji językowych

---------------------- ENG ------------------------------

Changes in the new version:
- adding detailed information on solved levels. Partially replies to ideas: Solved pictures and Picture Games Archive
- Forum linking fixed
- pages Top Players and Points available without logging in
- fixed some minor bugs
- several new language versions

Последний раз редактировалось gameLO, 9 августа 2020 г. 9:13
+2загрузка

Вы должны войти что бы оставить сообщение

POP Forums - ©2021, POP World Media, LLC