You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+4Načítava

štvrtok, 26. mája 2022 17:15

?!?! proszę ;)

Ak chcete uverejňovať príspevky, musíte byť prihlásení

odpovede

+7Načítava

štvrtok, 26. mája 2022 17:46

w g 4, 23

w d 3, 13, 16, 19, 22, 31, 35

kl 25, 38

kp 36

powodzenia :)

mam nadzieję, że nigdzie w liczeniu kratek się nie kropnęłam

ebr - štvrtok, 26. mája 2022 18:05


POP Forums - ©2024, POP World Media, LLC