You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+4Завантаження

26 травня 2022 р. 17:15

?!?! proszę ;)

Вам потрібно залогінитись аби відповісти

відповіді

+7Завантаження

26 травня 2022 р. 17:46

w g 4, 23

w d 3, 13, 16, 19, 22, 31, 35

kl 25, 38

kp 36

powodzenia :)

mam nadzieję, że nigdzie w liczeniu kratek się nie kropnęłam

ebr - 26 травня 2022 р. 18:05


POP Forums - ©2024, POP World Media, LLC