You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+2Завантаження

26 травня 2022 р. 17:15
Аватарка ebr

?!?! proszę ;)

Вам потрібно залогінитись аби відповісти

відповіді

+5Завантаження

26 травня 2022 р. 17:46

w g 4, 23

w d 3, 13, 16, 19, 22, 31, 35

kl 25, 38

kp 36

powodzenia :)

mam nadzieję, że nigdzie w liczeniu kratek się nie kropnęłam

ebr - 26 травня 2022 р. 18:05


POP Forums - ©2022, POP World Media, LLC