You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+2Chargement

mercredi 9 juin 2021 22:01

Czy nie byłaby przydatna opcja przypominania o niezapisanym statusie gry przy zamykaniu. Tak jak to jest w programach Word Excel itp.

Mi osobiście zdarzyło się kilka razy zamknąć niezakończony obrazek bez zapisywania.

Vous devez être connecté pour pouvoir publier

Réponses

POP Forums - ©2021, POP World Media, LLC