You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+2Memuat

Rabu, 09 Juni 2021 22.01

Czy nie byłaby przydatna opcja przypominania o niezapisanym statusie gry przy zamykaniu. Tak jak to jest w programach Word Excel itp.

Mi osobiście zdarzyło się kilka razy zamknąć niezakończony obrazek bez zapisywania.

Anda harus masuk untuk memposting

Jawaban

POP Forums - ©2021, POP World Media, LLC