You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+2로딩 중

2021년 6월 9일 수요일 오후 10:01

Czy nie byłaby przydatna opcja przypominania o niezapisanym statusie gry przy zamykaniu. Tak jak to jest w programach Word Excel itp.

Mi osobiście zdarzyło się kilka razy zamknąć niezakończony obrazek bez zapisywania.

게시하려면 로그인해야합니다.

답변

POP Forums - ©2021, POP World Media, LLC