You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+1로딩 중

2021년 3월 25일 목요일 오후 6:23

Ktoś może pomóc?

게시하려면 로그인해야합니다.

답변

+1로딩 중

2021년 3월 25일 목요일 오후 6:56

w g 24

w d 18, 24

kol l 22, 24

kol p 18

powodzenia

florentynka 님이 마지막으로 수정, 2021년 3월 25일 목요일 오후 6:58

+1로딩 중

2021년 3월 25일 목요일 오후 7:23

dzięki właśnie "przypadkowo" wpadłem na rozwiązanie

ale myślę że inni będą Ci wdzięczni - bo obrazek naprawdę trudny

POP Forums - ©2023, POP World Media, LLC