You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+1Завантаження

25 березня 2021 р. 18:23

Ktoś może pomóc?

Вам потрібно залогінитись аби відповісти

відповіді

+1Завантаження

25 березня 2021 р. 18:56

w g 24

w d 18, 24

kol l 22, 24

kol p 18

powodzenia

Редаговане florentynka, 25 березня 2021 р. 18:58

+1Завантаження

25 березня 2021 р. 19:23

dzięki właśnie "przypadkowo" wpadłem na rozwiązanie

ale myślę że inni będą Ci wdzięczni - bo obrazek naprawdę trudny

POP Forums - ©2024, POP World Media, LLC