You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+1Loading

Thursday, March 25, 2021 6:23 PM

Ktoś może pomóc?

You must be logged in to post

Answers

+1Loading

Thursday, March 25, 2021 6:56 PM

w g 24

w d 18, 24

kol l 22, 24

kol p 18

powodzenia

Last edited by florentynka, Thursday, March 25, 2021 6:58 PM

+1Loading

Thursday, March 25, 2021 7:23 PM

dzięki właśnie "przypadkowo" wpadłem na rozwiązanie

ale myślę że inni będą Ci wdzięczni - bo obrazek naprawdę trudny

POP Forums - ©2023, POP World Media, LLC