You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+1로딩 중

2020년 11월 22일 일요일 오후 12:33

Może ktoś pomoże z rysunkiem 2145. Ładna korona ale coś po bokach nie wychodzi.

Dzięki z góry.

Baszta

florentynka - 2020년 11월 22일 일요일 오후 12:44

kol lewa 6, prawa też 6

Może wystarczy :)


게시하려면 로그인해야합니다.

답변

+1로딩 중

2020년 11월 22일 일요일 오후 1:09

Bardzo dziękuję.

POP Forums - ©2024, POP World Media, LLC