You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+1Завантаження

22 листопада 2020 р. 12:33

Może ktoś pomoże z rysunkiem 2145. Ładna korona ale coś po bokach nie wychodzi.

Dzięki z góry.

Baszta

florentynka - 22 листопада 2020 р. 12:44

kol lewa 6, prawa też 6

Może wystarczy :)


Вам потрібно залогінитись аби відповісти

відповіді

+1Завантаження

22 листопада 2020 р. 13:09

Bardzo dziękuję.

POP Forums - ©2023, POP World Media, LLC