You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

+1Carregando

domingo, 22 de novembro de 2020 12:33

Może ktoś pomoże z rysunkiem 2145. Ładna korona ale coś po bokach nie wychodzi.

Dzięki z góry.

Baszta

florentynka - domingo, 22 de novembro de 2020 12:44

kol lewa 6, prawa też 6

Może wystarczy :)


Você deve estar logado para postar

Respostas

+1Carregando

domingo, 22 de novembro de 2020 13:09

Bardzo dziękuję.

POP Forums - ©2024, POP World Media, LLC