You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Spowolnienie działania strony / Website performance slowsabato 10 settembre 2022 16:14

Od kilku dni obserwujemy wzmożone ataki hakerskie na serwery, na których stoi witryna gameLO. Powoduje to znacznie spowolnienie działania strony lub jej czasowe niedziałanie.
Walka trwa. Proszę o zrozumienie i cierpliwość.

------------------------- ENG ---------------------------------------------

For several days, we have been observing increased hacking attacks on servers on which the gameLO website is located. This causes the website to run slowly or temporarily inoperative.
The fight continues. I am asking for your understanding and patience.

+2Caricamento in corso
sabato 10 settembre 2022 19:22

dało się odczuć :(

+4Caricamento in corso
sabato 10 settembre 2022 19:30

Wczoraj przez ok. 40 minut nie mogłam wejść na stronę, a potem sprawdzić poprawności rozwiązania. Kto i dlaczego to robi, skąd i dlaczego tyle zła, czy nic z tym nie można zrobić ? Takie pytania retoryczne i niestety, smutna konstatacja :(

+3Caricamento in corso
domenica 11 settembre 2022 09:29

Czekamy nie(cierpliwie) na poprawę sytuacji.

+1Caricamento in corso

Devi essere registrato per inserire

POP Forums - ©2024, POP World Media, LLC