You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Spowolnienie działania strony / Website performance slowSaturday, September 10, 2022 4:14 PM

Od kilku dni obserwujemy wzmożone ataki hakerskie na serwery, na których stoi witryna gameLO. Powoduje to znacznie spowolnienie działania strony lub jej czasowe niedziałanie.
Walka trwa. Proszę o zrozumienie i cierpliwość.

------------------------- ENG ---------------------------------------------

For several days, we have been observing increased hacking attacks on servers on which the gameLO website is located. This causes the website to run slowly or temporarily inoperative.
The fight continues. I am asking for your understanding and patience.

+2Loading
Saturday, September 10, 2022 7:22 PM

dało się odczuć :(

+4Loading
Saturday, September 10, 2022 7:30 PM

Wczoraj przez ok. 40 minut nie mogłam wejść na stronę, a potem sprawdzić poprawności rozwiązania. Kto i dlaczego to robi, skąd i dlaczego tyle zła, czy nic z tym nie można zrobić ? Takie pytania retoryczne i niestety, smutna konstatacja :(

+3Loading
Sunday, September 11, 2022 9:29 AM

Czekamy nie(cierpliwie) na poprawę sytuacji.

+1Loading

You must be logged in to post

POP Forums - ©2024, POP World Media, LLC