You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Spowolnienie działania strony / Website performance slow2022년 9월 10일 토요일 오후 4:14

Od kilku dni obserwujemy wzmożone ataki hakerskie na serwery, na których stoi witryna gameLO. Powoduje to znacznie spowolnienie działania strony lub jej czasowe niedziałanie.
Walka trwa. Proszę o zrozumienie i cierpliwość.

------------------------- ENG ---------------------------------------------

For several days, we have been observing increased hacking attacks on servers on which the gameLO website is located. This causes the website to run slowly or temporarily inoperative.
The fight continues. I am asking for your understanding and patience.

+2로딩 중
2022년 9월 10일 토요일 오후 7:22

dało się odczuć :(

+4로딩 중
2022년 9월 10일 토요일 오후 7:30

Wczoraj przez ok. 40 minut nie mogłam wejść na stronę, a potem sprawdzić poprawności rozwiązania. Kto i dlaczego to robi, skąd i dlaczego tyle zła, czy nic z tym nie można zrobić ? Takie pytania retoryczne i niestety, smutna konstatacja :(

+3로딩 중
2022년 9월 11일 일요일 오전 9:29

Czekamy nie(cierpliwie) na poprawę sytuacji.

+1로딩 중

게시하려면 로그인해야합니다.

POP Forums - ©2024, POP World Media, LLC