You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Spowolnienie działania strony / Website performance slowsábado, 10 de setembro de 2022 16:14

Od kilku dni obserwujemy wzmożone ataki hakerskie na serwery, na których stoi witryna gameLO. Powoduje to znacznie spowolnienie działania strony lub jej czasowe niedziałanie.
Walka trwa. Proszę o zrozumienie i cierpliwość.

------------------------- ENG ---------------------------------------------

For several days, we have been observing increased hacking attacks on servers on which the gameLO website is located. This causes the website to run slowly or temporarily inoperative.
The fight continues. I am asking for your understanding and patience.

+2Carregando
sábado, 10 de setembro de 2022 19:22

dało się odczuć :(

+4Carregando
sábado, 10 de setembro de 2022 19:30

Wczoraj przez ok. 40 minut nie mogłam wejść na stronę, a potem sprawdzić poprawności rozwiązania. Kto i dlaczego to robi, skąd i dlaczego tyle zła, czy nic z tym nie można zrobić ? Takie pytania retoryczne i niestety, smutna konstatacja :(

+3Carregando
domingo, 11 de setembro de 2022 09:29

Czekamy nie(cierpliwie) na poprawę sytuacji.

+1Carregando

Você deve estar logado para postar

POP Forums - ©2024, POP World Media, LLC