You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


2022년 3월 27일 일요일 오후 6:01

Dziś obrazek według starego czy nowego czasu?

+3로딩 중
2022년 3월 27일 일요일 오후 6:03

Pewnie starego :D Na GameLO zmiany czasu zazwyczaj następują z opóźnieniem

+1로딩 중
2022년 3월 27일 일요일 오후 6:07

czekamy do 21

+3로딩 중
2022년 3월 27일 일요일 오후 6:09

Najwyraźniej :)

+2로딩 중
2022년 3월 27일 일요일 오후 6:12

Widać zegar na serwerze nie wie, ze zmienił się czas.

To znaczy, ze dziś obrazek będzie o 21.00

------------------------- ENG ---------------------------

You can see the clock on the server does not know that the time has changed.

It means that today the picture will be at 21.00

gameLO 님이 마지막으로 수정, 2022년 3월 27일 일요일 오후 6:13
+2로딩 중
2022년 3월 27일 일요일 오후 7:01

no i...?

+2로딩 중
2022년 3월 27일 일요일 오후 7:01

21::01 i nic

;)

+2로딩 중
2022년 3월 27일 일요일 오후 7:02

Jest po 21:00 i dalej nic???

+2로딩 중

게시하려면 로그인해야합니다.

POP Forums - ©2023, POP World Media, LLC