You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


domingo, 27 de março de 2022 18:01

Dziś obrazek według starego czy nowego czasu?

+3Carregando
domingo, 27 de março de 2022 18:03

Pewnie starego :D Na GameLO zmiany czasu zazwyczaj następują z opóźnieniem

+1Carregando
domingo, 27 de março de 2022 18:07

czekamy do 21

+3Carregando
domingo, 27 de março de 2022 18:09

Najwyraźniej :)

+2Carregando
domingo, 27 de março de 2022 18:12

Widać zegar na serwerze nie wie, ze zmienił się czas.

To znaczy, ze dziś obrazek będzie o 21.00

------------------------- ENG ---------------------------

You can see the clock on the server does not know that the time has changed.

It means that today the picture will be at 21.00

Última edição por gameLO, domingo, 27 de março de 2022 18:13
+2Carregando
domingo, 27 de março de 2022 19:01

no i...?

+2Carregando
domingo, 27 de março de 2022 19:01

21::01 i nic

;)

+2Carregando
domingo, 27 de março de 2022 19:02

Jest po 21:00 i dalej nic???

+2Carregando

Você deve estar logado para postar

POP Forums - ©2023, POP World Media, LLC