You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Sonntag, 27. März 2022 18:01

Dziś obrazek według starego czy nowego czasu?

+3wird geladen
Sonntag, 27. März 2022 18:03

Pewnie starego :D Na GameLO zmiany czasu zazwyczaj następują z opóźnieniem

+1wird geladen
Sonntag, 27. März 2022 18:07

czekamy do 21

+3wird geladen
Sonntag, 27. März 2022 18:09

Najwyraźniej :)

+2wird geladen
Sonntag, 27. März 2022 18:12

Widać zegar na serwerze nie wie, ze zmienił się czas.

To znaczy, ze dziś obrazek będzie o 21.00

------------------------- ENG ---------------------------

You can see the clock on the server does not know that the time has changed.

It means that today the picture will be at 21.00

zuletzt bearbeitet von gameLO, Sonntag, 27. März 2022 18:13
+2wird geladen
Sonntag, 27. März 2022 19:01

no i...?

+2wird geladen
Sonntag, 27. März 2022 19:01

21::01 i nic

;)

+2wird geladen
Sonntag, 27. März 2022 19:02

Jest po 21:00 i dalej nic???

+2wird geladen

Sie müssen eingeloggt sein um zu posten

POP Forums - ©2023, POP World Media, LLC