You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


nedeľa, 27. marca 2022 18:01

Dziś obrazek według starego czy nowego czasu?

+3Načítava
nedeľa, 27. marca 2022 18:03

Pewnie starego :D Na GameLO zmiany czasu zazwyczaj następują z opóźnieniem

+1Načítava
nedeľa, 27. marca 2022 18:07

czekamy do 21

+3Načítava
nedeľa, 27. marca 2022 18:09

Najwyraźniej :)

+2Načítava
nedeľa, 27. marca 2022 18:12

Widać zegar na serwerze nie wie, ze zmienił się czas.

To znaczy, ze dziś obrazek będzie o 21.00

------------------------- ENG ---------------------------

You can see the clock on the server does not know that the time has changed.

It means that today the picture will be at 21.00

Naposledy upravené používateľom gameLO, nedeľa, 27. marca 2022 18:13
+2Načítava
nedeľa, 27. marca 2022 19:01

no i...?

+2Načítava
nedeľa, 27. marca 2022 19:01

21::01 i nic

;)

+2Načítava
nedeľa, 27. marca 2022 19:02

Jest po 21:00 i dalej nic???

+2Načítava

Ak chcete uverejňovať príspevky, musíte byť prihlásení

POP Forums - ©2024, POP World Media, LLC