You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


27 березня 2022 р. 18:01

Dziś obrazek według starego czy nowego czasu?

+3Завантаження
27 березня 2022 р. 18:03

Pewnie starego :D Na GameLO zmiany czasu zazwyczaj następują z opóźnieniem

+1Завантаження
27 березня 2022 р. 18:07

czekamy do 21

+3Завантаження
27 березня 2022 р. 18:09

Najwyraźniej :)

+2Завантаження
27 березня 2022 р. 18:12

Widać zegar na serwerze nie wie, ze zmienił się czas.

To znaczy, ze dziś obrazek będzie o 21.00

------------------------- ENG ---------------------------

You can see the clock on the server does not know that the time has changed.

It means that today the picture will be at 21.00

Редаговане gameLO, 27 березня 2022 р. 18:13
+2Завантаження
27 березня 2022 р. 19:01

no i...?

+2Завантаження
27 березня 2022 р. 19:01

21::01 i nic

;)

+2Завантаження
27 березня 2022 р. 19:02

Jest po 21:00 i dalej nic???

+2Завантаження

Вам потрібно залогінитись аби відповісти

POP Forums - ©2024, POP World Media, LLC